Temel Analiz

Bu eğitimde ülkelerin genel makro durumundan sektörlere ve sektör içerisinde faaliyet gösteren şirketlerin mali tabloları ve vu tablolardan ortaya çıkan rasyoların analizi ve yorumlanması konuları ele alınacak.