Davranışsal İktisat

Geleneksel iktisat teoremleri insanı rasyonel bir varlık olarak kabul etse de insanlar sadece akılla karar vermezler. Sanılanın aksine ekonomik ve finansal kararlar alırken mantıktan ziyade, duygular davranışlara yön verir.

Bu noktadan hareketle “davranışsal finans” disiplinini açıklamak gerekir. Açıklanamayan olguları netleştirmek için ortaya çıkan, psikoloji ve finansı birleştiren davranışsal finansa göre; insan, “rasyonel” değil, “normal” bir varlık olarak kabul edilmelidir. Her insan hata yapar ve bu hatalar hepimizin finansal davranışlarına yön verir. Dolayısıyla sistematik biçimde yapılan bu yanlışlar normal insanın doğasında vardır ve davranışsal finans zihinsel yanlışların olası nedenlerini araştırır.