Makroekonomik Veriler

Ekonominin yorumlanmasında kullanılan bütün makroekonomik göstergelerin ele alınacağı bu eğitimde büyümeden enflasyona, işsizlikten cari işlemler dengesine kadar birçok verinin birbirleri üzerindeki etkileri ve bu etkilerin derecesi işlenecek.