Merkez Bankası Bilanço Analizi

AMAÇ : Merkez Bankası politikalarını, Merkez Bankasının politkalarının bilanço kalemlerine yansımalarını ve sonuçta bilanço kalemlerinden hareketle piyasalarla Merkez Bankası arasındaki ilişkileri açıklamaktır.